Odstraňovač vodního kamene Plano 0,75 l

Odstraní odolný vodní kámen a rez z povrchů keramických mís, obkladů, nerezových baterií, dřezů, umyvadel, odkapávačů apod. Neobsahuje fosfor. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Více o produktu

Skladem

252,89 s DPH

209,00 Kč bez DPH

(337,10 Kč/l s DPH)

KS

Kód zboží:

809792

Kód dodavatele:

RFOVK/0075

EAN:

8595641705329

Značka:

Plano

Série:

Země původu:

Česká republika

Popis produktu

Technické parametry

Objem

750 ml

Skladovací teplota

15 - 25 °C

Skladování

V suchém prostředí

Hmotnost

0,75 kg

Hloubka/délka

40 mm

Šířka

95 mm

Výška

290 mm

Proč nakupovat u R+F

Spolupracujeme se zavedenými profesionály

Specializujeme se na spolupráci s odborníky, proto nabízíme špičkové a kvalitní zboží.

Máme vše co potřebujete

Máme vše, co potřebujete

U nás najdete vše pro drobné opravy v domácnosti až po kompletní realizaci nového bytu.

Optiline a Plano

Naše vlastní značka

Zboží Optiline a Plano zaručují kvalitní zpracování výrobků za výhodnou cenu.

Doplňkové služby

Doplňkové služby

Pomůžeme vám s vyřízením různých dotací, připravíme 3D návrh koupelny a mnoho dalšího.